GoldenDent Esztétikai Fogászat
1135 Budapest, Szegedi út 54. Tel:
+36 1 770 7060

1133 Budapest, Pannónia u. 79. Tel:
+36 1 770 7060

A magyar fogászat kialakulása

fogorvos 17. század

Fogorvos a 17. században

Az első budapesti fogorvos munkába állásáig rögös út vezetett. A 18. századi Magyarország gazdasági és kulturális fejlődése jelentősen elmaradt az akkori Angliában, Franciaországban, vagy akár Hollandiában tapasztaltaktól. Magyarországon a 150 évig tartó török uralom elválasztotta az országot az akkori nyugati fejlődéstől. Az 1784-es népszámlálás szerint, a magyar korona országaiban (Magyarország, Erdély, Horvátország és a határőrvidék) 9,3 millió főt számláltak. A népesség egyenlőtlenül oszlott el Magyarország területén, főként az északi bányavidék és az ország nyugati része volt sűrűbben lakott. Mivel ez a terület nem került török uralom alá, sokkal fejlettebb szintet ért el a nyugati fejlődés hatására, mint az ország keleti része. A magasabb kulturális fejlettség itt tette lehetővé (Nagyszombaton) az első magyar egyetem alapítását (1635), majd az első hazai orvosi fakultás létrejöttét (1769).

A fogorvosi cím használata

Az első “fogorvosok”, akik már a fogorvos címet használhatták, hazánkban a 18. század végén kezdtek el tevékenykedni. Orvosi alapképzéssel és fogászmesteri (magister artis dentariae) vizsgával rendelkeztek, melyet a Pesti Egyetem Orvosi Kara az 1799-1800-as tanévben adott ki először. Első fogorvosunk, Meyer János például egy budai fogadóban kezdte meg rendelését, amely a “Vörös Sündisznóhoz” címet viselte.

A panaszokkal küzdő, jobb módú betegek a korabeli német és latin nyelvű újságokban található hirdetésekből szerezhettek tudomást a praktizáló orvosokról. A fennmaradt írásos anyagokból tudjuk, hogy leginkább fogat és gyökeret húztak, de alkalmaztak fogtömést és készítettek műfogat is. Kezelték a meglazult fogakat és már fogszabályozással is foglalkoztak. “Rendelőjükben” árultak fogport és szájvizet is az igényesebb betegeknek.

Utazó fogászok

A múlt század első felében Pesten és Budán, a képzéseknek köszönhetően már egyre több orvosdoktor-fogorvos folytatott gyakorlatot, de a vidéket még hosszú időn át csak utazó fogorvosok látták el, évente rövid időre visszatérve az adott városba.

A Pesti Egyetemen – számos nyugati egyetemet megelőzve – 1844-ben megindult a fogászat tanítása. Az első professzor, Nedelko Döme 38 éven keresztül oktatott, járóbeteg rendelést tartott, de iskolát nem alapított. Tőle származik az a szállóige: “A foghúzás úgy a betegnek, mint az orvosnak nagyon kellemetlen.” -ami bizony nagyon is megalapozott gondolat volt, ha arra gondolunk, hogy ekkor még a fogeltávolítást érzéstelenítés nélkül végezték…

A múlt század végén praktizáló fogorvosok közül kiemelkedő jelentőségű volt lszlai József munkássága (l840-l903) és Árkövy Józsefé (l85l-1922).
lszlai professzor, a fogászati röntgendiagnosztika egyik hazai úttörője, a fogsor-illeszkedési rendszertan kidolgozója volt. A magyar fogászati zsargon neki köszönheti a néptől átvett “fogbél”, “fogmű” és”fogkő” szavakat.

Nagy riválisa, Árkövy József 1881-ben megalapítja a Foggyógyintézetet. Diagnosztika című műve világszerte ismertté tette őt.

Szociális betegellátás Budapesten

Bár a múlt század elején már egyre több kíváló szakember működött hazánkban, a lakosság szélesebb rétegeinek fogorvosi ellátása igen hiányos maradt a kezelések, fogpótlások költséges volta miatt. Szociális betegellátás Budapesten csak 1891-ben létesült fogbetegek részére.

A kor fogorvosi rendelője nagyban különbözött a maitól. A fogorvosi szék általában egy szoba sarkában állt, melynek fémrészeit feketére festették, ülését és háttámláját piros bársonnyal vonták be. A fogorvosok barna bársonyköntösben várták a pácienseiket, a mosható fehér vászonköpenyek csak a század végén váltak elterjedtté.

S bár igen lassú ütemben vált elérhetővé mindenki számára a fogorvosi szolgáltatás, az egyre nagyobb számú fogorvos-képzés, a fogászat gyógyító módszereinek fejlődése, a porcelánfog alkalmazása, a fúrógép feltalálása, majd elterjedése, az amalgám tömőanyag bevezetése mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy egyre többen részesüljenek szakszerű ellátásban.

Az első budapesti fogorvosi rendelő létrehozása, megalapítása. Az első magyarországi fogorvos Budapesten kezdett praktizálni a 17. században. Kezdetben a foghúzás és a fogak kezelése drága kiváltság volt, csak sokára jelentek meg a fogászati szolgáltatást nyújtó klinikák. További érdekes részletek olvashatók az alábbi témákról: fogorvos Budapesten a 13. kerületben, első fogorvos Pesten, fogászat kialakulása Magyarországon, fogászati kezelés ára.

Kapcsolódó bejegyzések

  • inlay tömés és onlay fogpótlás Milyen fogpótlásokat alkalmazunk? Inlay és onlay fogpótlások Budapesten Fogszuvasodás esetén, ha a károsodás mértéke nagyon kiterjedt, és a kompozit vagy amalgám által történő szokásos...
  • fog implantátum tervezése Fog implantátum tervezése Implantológiai tervezés A foghiány pótlásának ma ismert leghatékonyabb módja a műgyökér, vagyis fogimplantátum beültetése a fogorvosnál. A ma már ruti...

GoldenDental

1135 Budapest, Szegedi út 54

Bejelentkezés: +36 1 770 7060
Nyitvatartás: Hétfő – Péntek: 8:00-20:00

Szolgáltatásaink

  • Fogszabályozás
  • Fogfehérítés
  • Fogbeültetés
  • Fogkő eltávolítás
  • Fogpótlás
  • Szájsebészeti beavatkozások
  • Szűrővizsgálat

Keress fogászati kérdésekre